Välkommen - Welcome to Törnskogens Smooth Collies
vi planerar för två kullar mot slutet av året - we plan for two litters in the end of the year