Välkommen - Welcome to Törnskogens Smooth Collies
vi planerar för två kullar mot slutet av året - we plan for two litters in the end of the year - on the photo; 

 SE JV-16 T. Bellezza Da Venezia & SE JV-19 T.  All You Need & Texforrier Reserved For Törnskogens
NYTT:  Presentation av hanhundarna till våra två planerade kullar finns nu på valpsidan